Belgelerimiz

Entegre Yönetim Politikamız

img
img
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşumuzun dünyanın suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin toplam kalite felsefesine uygun bir şekilde yapıldığının ve süreklilik ilkesi çerçevesinde çalışıldığının taahhüt altına alındığı, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemidir.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Kuruluşumuz, iş süreçlerinde uygulayacağı Entegre Yönetim Sistemi ile çevreyi ve insanı merkeze alarak ürün ve hizmet kalitesini sürdürülebilir kılacak; toplumların su kullanma kültürüne, su medeniyetine ve su barışına katkı sağlayan uluslararası düzeyde öncü bir kurum olarak çalışacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşumuzun çalıştığı coğrafyalarda ürün ve hizmet üretirken çevreye verdiği zararların sistemsel olarak azaltılmasını ve ortadan kaldırılmasını, doğal kaynak kullanımını azaltırken çevresel atıkların en aza indirilmesini amaçlayan, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemidir.

img
img
img
img
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşumuzun insan kaynaklarını etkin değerlendirme ilkesine dayanarak, işten kaynaklanan meslek hastalıkları ve iş kazalarının sistemsel olarak azaltılmasını ve ortadan kaldırılmasını amaçlayan, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemidir.