Hakkımızda

img
img


Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği 21 Ocak 2020 tarihinde, dünyanın suya ihtiyacı olan bölgelerinde, tüm canlıların ihtiyacı olan içme ve kullanma suyuna erişimlerini en doğru şekilde sağlamak amacıyla kurulmuş, bağımsız ve adanmış gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin kurucuları uzun yıllar kamu kurumlarında ve üniversitelerde görev yapmış, yer altı ve yer üstü sularının doğru teknik verilerle bulunması konusunda uzman, profesyonel, teknik ve yönetim kabiliyetleri olan gönüllü proje insanlarından oluşmaktadır.

Kuruluşumuz; harita mühendisi, jeoloji mühendisi, çevre mühendisi, yüksek mimar, inşaat mühendisi, kimyager, hukukçu, işletmeci gibi birçok alanda uzman, nitelikli ve gönüllü yöneticilerimizle, geçmişten gelen uygulama kabiliyeti ve alan hakimiyeti ile su ihtiyacı olan coğrafyalarda bölgenin talebi ve ihtiyacına uygun ilmi veriler ve teknolojik imkanlarla su çözüm projeleri üretmektedir.

Afrika ve Asya'da başarılı su kuyusu çalışmaları yapan birçok STK'nın faaliyetlerine farklı bir bakış açısı ve yeni anlayışlar getireceğine inandığımız kuruluşumuz, yakın gelecekte uluslararası düzeyde özel nitelikli su çözümü projeleri oluşturarak, sürekliliği ve sürdürülebilirliği olan faaliyetler yapmak için çalışmalarına hız vermiştir.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenleri konusunda yeryüzünde yaşayan tüm canlıların en doğal hakkı olan kullanılabilir ve içilebilir suya erişimi sağlamak için vakıflar, dernekler, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ile iş birliği ve bilgi paylaşımı yoluyla küresel yer altı kaynaklarının daha iyi yönetilmesine ilişkin su çözümleri projeleri hazırlamakta, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının yaşayan tüm canlıların kullanımı için adil paylaşımını sağlamak, ülkeler ve toplumlar arası su kullanma kültürü, su medeniyeti ve su barışı oluşumuna katkı sunmak için çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsallığını geliştirme arzusu taşıyan kuruluşumuz, yaptığı çalışmalar sonucunda 01.04.2020 tarihi itibariyle Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemi'ni devreye almıştır. Kısa sürede web sitesini ve sosyal medya hesaplarını açarak, kurumsal bilinirliğini artıracak, iyiliksever gönüllüler ve hayırsever bağışçıları ile farklı ve vizyoner projelere imza atacaktır.

img
img
img
img
Misyon

Dünyanın suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde, tüm canlıların yaşamı için gerekli olan içme ve kullanma suyunu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde, su kaynaklarının yönetiminde seçkin projeler üreten, su kültürü, su medeniyeti ve su barışına katkı sağlayan öncü bir kurum olmaktır.

Entegre Yönetim Politikamız

İnsan ve çevre unsurunu gözeterek, tüm canlıların ihtiyacı olan kaliteli içme ve kullanma suyuna erişimlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlamaktadır.