Proje

Utaho B Köyü Su Çözüm Projesi

img
Sauda Hamis , 35 yaşında

Ben Sauda. 6 çocuğum var. 3 kız ve 3 erkek. Kocam küçük işlerle uğraşan bir iş adamı. Evimin günde 120 litre suya ihtiyacı var. Bu yüzden, her

Sophia Hamis, 23 yaşında

Adım Sophia. 23 yaşındayım. Biz 9 kişilik kalabalık bir aileyiz. 6 yaşından beri günde 6 saat su taşıyorum. Ben hayat hakkında

Zuhura Salum , 13 yaşında

Merhaba Adım Zuhura. 13 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. 9 kardeşim var. Aileme yardımcı olmak için 5 yaşından beri su taşıyorum. Su

TANZANYA - SINGIDA
Utaho B Köyü Su Çözüm Projesi

Hayallerimi Gerçekleştirmeme Yardımcı Olur Musunuz?

100%
Bağış: 29280.00
Proje Bedeli: 29280.00
Sultanbeyli Gönüllüleri Kanuni Sultan Süleyman Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9608769, 34.7467032

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Adnan Menderes Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9645207, 34.7402462

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Abdülhamit Han Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9515693, 34.7497039

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Fatih Sultan Mehmet Han Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9716585, 34.7333575

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Sultan Alparslan Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9670104, 34.7270411

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Recep Tayyip Erdoğan Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9690402, 34.7352993

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Necmettin Erbakan Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.967549, 34.738083

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Sultanbeyli Gönüllüleri Turgut Özal Su Kuyusu

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.9628657, 34.7442271

100%
Bağış: 3660.00
Proje Bedeli: 3660.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Utaho B köyü; Tanzanya’nın Singida şehri Ikungi bölgesindedir.
 
Singida Valiliğinden aldığımız resmi verilere göre:
 
Köyde 410 hane bulunmaktadır.
 
Köyde yaşayan kişi sayısı 3.235’dır.
 
Köydeki erkek sayısı 801,
 
Kadın sayısı 1.018, 
 
Çocuk sayısı ise 1.416’dır. 
 
Halk, tarım hayvancılık ve küçük çapta ticaret ile geçimini sağlamaktadır. Köyün su ihtiyacı karşılandığında kadınlar, küçük çaplı işlerde çalışarak ailelerinin geçimine katkı sağlayabileceklerdir.
 
Köyde en yakın su kaynağı 2 km uzaklıktaki bir su birikintisidir. Köy halkı bu kaynaktan yalnızca yağmur dönemlerinde su alabilmektedir.
 
Köyde her hanede, insanların kendi imkanları ile yaptıkları tuvaletler bulunmaktadır.
 
Köyde sağlık ocağı bulunmuyor ve yetkililerin verdiği bilgilere göre halk, sağlıklı ve yeterli su imkanına sahip olmadığı için köyde sık sık sudan kaynaklanan hastalıklar görülmektedir.
 
Köyde elektrik altyapısı vardır.
 
Utaho B köyünde detaylı yapılan fizibilite ve jeofizik etüt çalışmamızın sonucunda köyün Utaho B İlkokulu noktasında 115 metreden alınacak olan suyun, köy halkının içme ve kullanma ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu sonucunu vermiştir. Bölgenin yerleşim alanıyla orantılı olarak ve kuruluşumuzun entegre yönetim politikası gereği 8 noktaya su dağıtım merkezi yapılması planlanmıştır.
 
Yapılacak dağıtım merkezi yerleri ve açılacak derin sondajlı su kuyusuna olan mesafeleri
 
Utaho B İlkokulu Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusu ile aynı noktadadır.
 
Tevhid Camii Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 929 metredir.
 
Nkhambi Camii Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 2.977 metredir.
 
Utaho Ortaokul Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 2.248 metredir.
 
Nyonyi Mahallesi Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.270 metredir.
 
Yungi Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.281 metredir.
 
Utaho Köy Meydanı Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 384 metredir.
 
Nkhambi Mahallesi Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.796 metredir.
 
Köyde yapılan bir su dağıtım merkezinin bedeli: 3.660 Euro’dur.
 
Utaho B köyünün su çözüm projesinin toplam bedeli: 29.280 Euro’dur.
 
Utaho B köyünde su projesi ile ilgili her türlü bilgi ve belge, şeffaflık ilkemiz gereği bağışçılarımıza iletilecektir. 
 
1. Bağışçılarımız, istediği miktardaki bağışı, köyün su projesine genel bağış olarak yapabilecektir.
 
2. Bağışçılarımız isterlerse köyün su çözüm projesinin toplam bedelini karşılayarak tüm projeye istediği ismi verebilecektir. 
 
3. Köyde 1 dağıtım merkezi bedelini karşılayan bağışçımızın istediği isim o merkeze verilebilecektir.
 
İyilikler paylaştıkça çoğalır.
%10
Proje Hazırlığı

- Yerel resmi kaynaklardan bölgenin demografik yapısı ile ilgili bilgiler alındı.
- Köy halkı ile iletişime geçildi, insanların içme ve kullanma suyuna ihtiyaçlarının tespiti yapıldı.
- Köyde yaşayan 3 ayrı karakter tespit edildi ve özel röportajlar yapıldı.
- Köyde cami imamı, sağlık ocağı sorumlusu, okul müdürü, muhtardan oluşan köy komisyonu kuruldu.
- Komisyon ile beraber köyün mevcut su kaynakları ve yapılacak proje ile ilgili drone çekimleri ve fotoğraf çekimleri yapıldı.

 

%20
Jeolojik / Jeofizik Etüt

- Köy çevresinde dağlar, akarsular, göl ve derelerin jeoformolojik bilgileri ile iklim ve bitki örtüsü tespitleri yapıldı.
- Jeolojik olarak, volkanik kayaçlar, magmatik granitler ve bölgenin fay etkinliği analiz ölçümleri yapıldı.
- Yer altı suyunun istenilen kalite ve miktarda ölçümlerini tespit etmek için hidrojeolojik analiz yapıldı.
- ABEM Terramaster SAS 400 öz direnç ölçer ile Dikey Elektrik Sondaj (Horizontal Electric Profile) teknikleri kullanılarak Schlumberger elektrot konfigürasyon kullanılarak jeofizik etüt yapılmıştır.

Rapor
%25
Proje Tasarımı ve Çizimi

- Projenin tüm aşamalarının statik hesaplamaları, tasarımı ve çizimi yapıldı.
- Su kuyusu ve çeşmesi ile tüm inşaat müştemilatı dijital ortamda hazırlandı.
- Birim maliyet çalışması yapılarak Proje Fizibilite Analizi için altlık hazırlandı.

Rapor
%35
Sondaj Çalışması

- Su kuyusu yapılacak alan ve tüm çevre sondaj çalışması için uygun hale getirildi.
- Sondaj makinası ve kompresör ve tüm bağlantı ekipmanları hazırlandı.
- Jeofizik Etüt Raporuna uygun sondaj uygulaması başlatıldı.
- Teçhiz ve Tecrit uygulaması yapılarak, çakıllama işlemi yerine getirildi.
-Kuyu yıkama ve kuyu geliştirme işlemleri yapılarak su verim tecrübesi uygulaması yapıldı.
- Köy halkının su ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki su debisine uygun pompa kuyuya indirildi.

Görüntüle
%45
Proje Yapım Aşaması

- Su kuyusu alanı tamamen temizlenerek, su rezervine ve halkın su ihtiyacına göre su deposu inşaaatı yapıldı.
- Proje tasarımına uygun olarak, köyde çeşme inşaatları ve şebeke hattı döşemesi yapıldı.
- Enerji sağlayıcıları bağlantıları yapılarak, su kuyusu çalışır hale getirildi.

%90
Su Analiz Çalışması

- Su kuyusundan çıkarılan suyun numuneleri alınarak onaylı laboratuvarda, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testleri yapıldı.
- Analiz sonuçları köy halkı ile paylaşılarak suyu sağlıklı ve güvenli bir şekilde içebilecekleri anlatıldı.

Rapor
%95
Hijyen Sanitasyon Eğitimi

- Köy halkına A4 formatında hijyen ve sanitasyon uygulamalarımız ile ilgili bilgilendirici ve eğitici broşürler yapılarak her eve dağıtıldı.
- Temiz ve içilebilir suyu sağlıklı bir şekilde saklama koşullarının önemi anlatıldı.
- Kişisel temizliklerinin önemi anlatılarak el ve yüz yıkama uygulamalı olarak eğitimi yapıldı.
- Köyde bulunan okullarda çocuklara hijyen ve sanitasyon uygulamalı eğitimi verildi.

Görüntüle
%100
Projenin Hizmete Açılışı

Teknik ekibimizin katıldığı ve denetimin gerçekleştirildiği muayene kabul işlemlerinin yapıldığı su kuyusu çalışmalarımız sonucunda proje hizmete açıldı.

Hizmete açılış tarihinden sonraki takip eden yıllarda su numune analiz çalışmaları ve bakım onarım çalışmalarımız ilgili bilgilendirmelerimiz ilgili bağışçılara yapılacaktır.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

Su gibi aziz olun…

 

16 Şubat 2020 - Proje Hazırlığı

Teknik ekibimiz bölgeye giderek yer tespiti ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuyu ve dağıtım merkezleri lokasyonları belirlendi.

02 Mart 2020 - Projelendirme

Köyün su çözüm projesi oluşturuldu.

09 Nisan 2020 - Köy Bilgileri

Köyün drone, fotoğraf ve video çekimleri tamamlandı. Röportaj formları oluşturuldu. Jeolojik ve jeofizik rapor hazırlandı.

05 Eylül 2020 - Proje Uygulama

Proje alanı ziyaret edildi. Dağıtım merkezleri ve su şebeke hattı son halini aldı.

15 Eylül 2020 - Sondaj

Çalışmalarımız sonucunda belirlenen noktada derin sondaj gerçekleştirildi.

Proje Uygulama Çalışmalarımız Devam Ediyor

Projemizle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeler bağışçılarımızla paylaşılacaktır.

#

Sophia Hamis, 23 yaşında

Adım Sophia Hamis, 23 yaşındayım ve 9 kişilik bir aileyiz. 6 yaşımdan beridir günde ortalama 6 saat su taşıyorum. İçtiğimiz suyu genelde kaynatmıyoruz.  İçtiğimiz sulardan kaynaklı olarak da zaman zaman ishal ve tifo oluyoruz. Köyde su taşımaktan başka pek bir aktivite yapamıyorum, boş vakitlerimde de genelde evde oturuyorum. Arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde ise ilgi alanlarımızdan ve endişe ettiğimiz bazı konulardan konuşuyor, taş işleri ile uğraşıyoruz. Su taşımak ve aramak için harcadığım bunca zamanı ise ekonomik anlamda bana faydası dokunabilecek işler yaparak geçirmek isterdim. Hayalim ise köyümüzdeki tüm genç kızların evde oturmak yerine iş hayatına katılabildiklerini, kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını görmek.  Türkiye diye bir ülke olduğunu duymuştum. Bize su konusunda destek oldukları için onlara hep dua edeceğim.

 

Sauda Hamis, 35 yaşında

Adım Sauda Hamis 35 yaşındayım, 3 kız 3 erkek olmak üzere toplam 6 çocuğum var. Kocamın küçük bir işletmesi var, geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Genelde günde 6 saatimi su taşımak için kullanıyorum, geri kalan zamanlarda ise ev işleri ile uğraşıyorum. Suyumuzu hiç kaynatarak içmedik. Sudan kaynaklı geçirdiğimiz hastalıklar arasında ise ishal ve tifo başta geliyor.  Köyümüze su kuyusu açılırsa ben de eşim gibi küçük bir işletme kurup eşime yardımcı olabilirim. Ayrıca çocuklarımla ilgilenecek daha fazla vaktim olur. Çocuklarımın okuyup iyi toplumdaki öncü kişiler olmalarını ve köyümüzdeki problemlere çözüm bulacak kişiler olmalarını istiyorum. Şimdiye kadar Türkiye diye bir ülke olduğunu duymamıştım.  Bizim su sıkıntılarımızı çözdükleri için onlara teşekkür ediyorum.

 

Zuhura Salum, 13 yaşında

Adım Zuhura Salum, 13 yaşındayım, 6. Sınıfa gidiyorum. 1 kardeşim var. Maalesef ki okulumuzda su yok. 5 yaşımdan beridir su taşıyorum.  Ev ya da okul için su taşımadığım zamanlarda ise ev işlerinde anneme yardımcı oluyorum.  Okuldan sonra kalan boş zamanlarımda da ders çalışıyorum. Derslerime çok önem veriyorum ve öğretmen olup, köyüme halkıma yardımcı olmak istiyorum. Arkadaşlarımızla oyun oynadığımız da oluyor, favori oyunum ise Netbol. Köyümüze su kuyusu açılırsa, su problemimiz çözülürse su aramak, taşımak için harcadığım zamanı daha çok ders çalışmak için harcamak isterim. Böylelikle hedeflerime daha çabuk ulaşabilirim. Türkiye diye bir ülkeyi daha önce duymuştum ve orada yaşayan insanlara bizim su problemlerimizle ilgilendikleri için teşekkür ediyorum.

img

Su Hayattır

“İçmek için su bulamadığınızı hayal edin.”

Kaselya Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 33405.00
Proje Bedeli: 33405.00
Detay
Utaho B Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 29280.00
Proje Bedeli: 29280.00
Detay
Ikungi Hastanesi Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 13220.00
Proje Bedeli: 13220.00
Detay
Mwau Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 35547.00
Proje Bedeli: 35547.00
Detay
Nsonga Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 34674.00
Proje Bedeli: 34674.00
Detay
Fikirini Köyü Su Çözüm Projesi

KENYA - KİWİMBİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 3200.00
Proje Bedeli: 3200.00
Detay
Mbokoboko Su Çözüm Projesi

TANZANYA - TANGA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 81250.00
Proje Bedeli: 81250.00
Detay
Meşhed Ruhin Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 66191.00$
Proje Bedeli: 66191.00$
Detay
Cheski Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Anguieto 1 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Anguieto 2 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Ddjokhana Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Djimemize Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Al Aradip Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Kouweke Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Sabkara Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Soukoulde Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
İhsan Resul Hısın Kampı Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 45000.03$
Proje Bedeli: 45000.00$
Detay
Ankhar Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Tarora Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Moussa Klindori Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Malmoussari 1 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Malmoussari 2 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Bocha Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Wassiye Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Awin Gassaro Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Konje Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - HANDENİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 62500.00
Proje Bedeli: 62500.00
Detay
Maguil Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2500.00
Proje Bedeli: 2500.00
Detay
Ambasatna Kuran Kursu Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Souhayba Köyü Su çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Ngarambe Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - RUFİJİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 64597.00
Proje Bedeli: 64597.00
Detay
Kwaluala Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - HANDENİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 58253.00
Proje Bedeli: 58253.00
Detay
Angatoy Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2350.00
Proje Bedeli: 2350.00
Detay