Tanzanya

img
img

Batı Afrika ülkesi olan Tanzanya’nın nüfusu 59 milyondur. İstihdamın %70’ ini sağlayan tarım, milli gelirin %28’ini karşılamaktadır. Ülkenin milli geliri yalnızca 47 milyar dolardır. Kişi başı ortalama milli gelir yıllık 867 dolardır. Nüfusun %85’i günde 3,1 dolardan daha az gelire sahiptir.

Nehirler, Tanzanya’nın su kaynaklarında önemli yer oluşturmaktadır. Bazen büyük nehirler de dahil olmak üzere akarsuların bir bölümü Temmuz ayından Ekim ayına kadar süren kurak sezonda kurumaktadır. Ülkenin bazı bölgeleri oldukça yağışlıyken bazı bölgeleri ise yeteri kadar yağış alamamaktadır.

Nüfusun yaklaşık %50’si olan 24 milyon Tanzanyalının temiz ve güvenli su kaynaklarına erişimi yoktur. Nüfusun yalnızca %30’ u hijyenik ve sağlıklı koşullarda yaşamak için gerekli suya erişebilmektedir. Kadınlar ve çocuklar nehir, kanal ve yağmur göletleri gibi güvenli olmayan su kaynaklarına erişmek için kilometrelerce yürümek zorundalar.

Sağlıksız su kaynaklarından kaynaklanan ishal ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle başta çocuklar olmak üzere pek çok Tanzanyalı her yıl hayatını kaybetmektedir. Ülkede su, sanitasyon ve hijyenle alakalı ölümler toplam ölümlerin %12’sidir. Ülkede sabun ve su dahil temel el yıkama imkânlarına ulaşım oranı %51-75 arasındadır.

SU KUYUSU DERNEĞİ NEDEN SİNGİDA’DA SU ÇÖZÜM PROJELERİ HAZIRLIYOR VE DERİN SONDAJ YAPIYOR?
Tanzanya’nın en kurak bölgesi Singida’dır. Bunu tüm jeolojik - jeomorfolojik araştırmalarımızda, iklim ve bitki örtüsü çalışmalarımızda görüyor ve Tanzanya Su Bakanlığı devlet yetkilileri tarafından da teyit ettiriyoruz.

Bölgenin genel jeolojisini granit türü kayaçlar oluşturmaktadır. Magmatik kökenli bir kayaç olan granitin su verme potansiyeli 3 şekildedir:
a- Altere zonlar (Ayrışma-bozuşma zonlar, genelde yüzeye yakın olur): Genelde granit arenası tabir edilen kumlaşmış yüzeysel birimlerdir. Alüvyon gibi davranır, çok verimli değildir. Fazla derin olmadığı için çok su biriktirmezler.
b- Çatlak sistemleri: Tektonik hareketler sonucu oluşmuş kılcal boşluklardır. Sayıları arttığında akifer (su veren birim) oluştururlar.
c- Faylar: Tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Hareket eden büyük bloklar arasında oluşmuş milonit (ezilme) zonlarında kuvvetli akifer (su veren birim) oluşturur ve genelde derinlerde olur.

Singida genelinde granit içerisinde su alabilme derinliği, yüzeysel birimleri yok sayarsak 50 metreden başlayarak 200 metreye kadar devam etmektedir. Yüzeysel birimler kirlenme ve rezerv açısından sağlıklı değildir. Jeofizik etütler ile tespit edilmiş çatlak sistemi ve faylar civarında yapılacak sondajlar ile verimli su alınabilecektir.

Bu yüzden kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi ilkelerine uygun olarak, bölgede yaşayan halkın kaliteli ve sağlıklı içme ve kullanma suyuna rahat ulaşımını sağlamak, aynı zamanda yaptığımız su çözüm projemizin sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak ve uzun yıllar su alabilmek için derin sondaj yapılması ve bölgenin su ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

img
img