Su ve Kalkınma

img
img
Su ve Kalkınma

Su sadece tüm doğal yaşam için hayati bir kaynak değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde bulunan doğal bir kaynaktır. Sosyoekonomik gelişme, sağlıklı ekosistemler ve insanın hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda insanlar için bir dizi fayda ve hizmetin üretimi ve korunması için de merkezi bir öneme sahiptir. Bu nedenle, suyun zaman ve mekanda sınırlı ve yeri doldurulamaz bir kaynak olduğunu ve yalnızca iyi yönetildiğinde kullanılabilir olduğunu bilmeliyiz. Suyun güvenilir bir şekilde mevcut olduğu yerlerde ekonomik fırsatlar artırılmaktadır. Suyun güvenilir olmadığı, kalitesinin yetersiz olduğu veya su ile ilgili tehlikelerin bulunduğu yerlerde, büyüme ve kalkınma üzerinde olumsuz etkiler olacaktır. Su, verimli ve eşit bir şekilde yönetilirse, hızlı ve öngörülemeyen değişiklikler ışığında sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin direncinin güçlendirilmesinde anahtar rol oynayabilir.

Su kaynakları yönetimi ve su güvenliğinin sağlanması, tüm toplumu kucaklayacak bir sosyal gelişimin birincil hedefi olmalıdır. Bu nedenle, su güvenliğinde karşılaşılabilecek bir güvenlik açığı, sosyal gelişimi büyük ölçüde önleyecek ve ayrıca periyodik olarak sosyal sorunları tetikleyen büyük sorunlara yol açacaktır. Sosyal ve sürdürülebilir bir gelişme için su yönetimi de sürdürülebilir olmalıdır.

“Su güvensizliği, küresel ekonomik büyümeyi sürükleyen bir unsurdur. Hem ampirik hem de teorik analizlerimiz su güvenliği yatırımının kalkınma için önemini göstermektedir. Su ve su ile ilgili tehlikeler, ekonomik büyüme üzerinde en az sıcaklık etkileri kadar, belki de daha fazla, bir etkiye sahiptir." 

img
img
img
img

Su kaynakları, petrol, şeyl yağı, şeyl gazı gibi farklı enerji kaynaklarının kullanımında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu gazların ve yağların üretimi büyük ölçüde su kullanımına bağlıdır. Bu, suyun birçok açıdan gelişmiş ülkelerde refahın korunmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

“Suyun bir ülkenin “kalkınma itici gücü” olduğu kesindir. Ancak bu gücü sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için, dünyanın başından beri dünyada doğal su ve doğal yaşam üreten döngülere saygılı olmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Ulusal kalkınma stratejilerinin, su kaynakları yönetiminin ekonomik kalkınma, sosyal refah ve çevresel sürdürülebilirlikte oynadığı çok yönlü rolü daha açık bir şekilde ele alacağı şekilde, mevcut kalkınma paradigmasının yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi gerektiği belirtilmelidir.”

1 Dursun Yıldız, The Importance of Water in Development, 2017
2 Sadoff, C.W., Hall, J.W., Grey, D., Aerts, J.C.J.H., Ait-Kadi, M., Brown, C., Cox, A., Dadson, S., Garrick, D., Kelman, J., McCornick, P., Ringler, C., Rosegrant, M., Whittington, D. and Wiberg, D. (2015) Securing Water, Sustaining Growth: Report of the GWP/OECD Task Force on Water Security and Sustainable Growth, University of Oxford, UK, 180pp.
3 Dr. Mohamed Ait Kadi 2015 "Water for Development and Development for Water - Realizing the New SDG's Vision"Chair Of GDP Technical Commitee SWWW Stockholm August 2015