Suyun Dağılımı

img
img

Yeryüzünün toplam alanı 510 milyon km2 olup toplam su miktarı 1.4 milyar km3 tür. Yani dünyanın 2/3’ü su ile kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun % 97.5’i deniz ve okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan %2.5 oranındaki tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda (Antartika, Greenland) buzul ve çok derin jeolojik tabakalarda yer altı suyu olarak bulunur. Ulaşabildiğimiz temiz su kaynakları göllerde, rezervuarlarda, nehirlerde ve derelerde bulunmakta olup, bu miktar yerküredeki toplam tatlı su potansiyelinin %0.10’unu oluşturmaktadır.

Tüm bu suyun ise sadece 35 milyon km3’ü yani %2.5’i tatlı suyu oluşturur. Diğer yandan tatlı su tüm canlılar için erişilebilir değildir.

Tatlı suyun %69’u (24 milyon km3) donmuş halde, %30’u yer altında (toprak nemi, bataklık suyu, akiferler), %0.3’ü (105.000 km3) ise tatlı su gölleri ve nehirlerde bulunur.

YERİ HACİM km3 TOPLAMDAKİ YERİ
Okyanus 1.327.500.000     97.20
Buzullar 29.315.000 2.15
Yer Altı Suyu 8.442.580 0.625
Tatlı ve Tuzlu Göller, İç Denizler 230.325 0.017
Deniz Seviyesindeki Atmosfer 12.982 0.001
Akarsu Kanalları 1.255 0.0001