Suyun Bütçesi

img
img

Dünyada her sene suyun buharlaşması ve tekrar geri döngüsü bir ekosistem içinde yürümektedir.

577.000 km³ su, su döngüsüne katılır. Bu suyun 502.800 km³’ü okyanus yüzeyinden ve 74.200 km³’ü karalardan buharlaşır.
Benzer şekilde atmosferik yağışın 458,000 km³’ü okyanuslara 119,000 km³’ü karalara yağar.
Her sene karalardan 119.000 km³ su, su döngüsüne katılır. Bu suyun 64.200 km³ ’ü bitkilerden terleme yolu ile, 9000 km³’ü göllerden buharlaşma yolu ile, 42.600 km³’ü akarsu ve nehirlerden, 2200 km³’ü yer altı sularından akış ile sağlanır.

Dünyadaki toplam suyun yılda yaklaşık ortalama yarım milyon km³’ü denizlerde, okyanuslarda ve toprak yüzeyinde meydana gelen buharlaşmalar ile atmosfere geri dönmekte ve hidrolojik döngü içerisinde yağmur ve kar olarak tekrar yeryüzüne yağmaktadır. Dünya yüzeyine yağışla yağan su miktarı yılda ortalama 100.000 km³’tür. 40.000³ civarı miktarda su akışa geçerek nehirler vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere ulaşmaktadır.9.000 km³ su ise teknik ve ekonomik olarak insan kullanımına açıktır