Suyun Sektörel Kullanımı

img
img

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 2016’da yayınlanan 2010 yılı verilerine göre; dünyada su kaynaklarının %69’u sulama, %19’u sanayi, %12’si kentsel tüketimde kullanılmaktadır.
Afrika’da suyun %85’i tarım, %5’i sanayide, %10’u da evsel olarak kullanılıyor.

Tarım

Küresel su tüketiminin en yoğun olduğu sektör tarım sektörüdür. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplam tatlı suyun %85-90’ı tarımsal üretimde kullanılırken, gelişmekte olan ülkelerde %50 civarlarına, gelişmiş olan ülkelerde ise bu oran %16’lara kadar düşer.
Yapılan araştırmalar sulamalı tarımın yaygınlaşacağını ve 2050 yılına kadar tarımın ihtiyacı olan su miktarının %19 artacağını gösteriyor.

Sanayi

Dünyada tatlı suyun sanayide kullanılma ortalaması %22-23’tür. Bu oran az gelişmiş ülkelerde %7, gelişmekte olan ülkelerde %38, gelişmiş ülkelerde ise %46 civarındadır.
Endüstri, sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifidir. Tarımsal sulama dünya genelinde endüstriyel kullanım suyuna oranla daha fazladır ancak gelişmiş ülkelerde özellikle Avrupa’da endüstriyel kullanım daha fazladır.
Sanayide kullanılan tatlı su, en yoğun olarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Sanayinin %20’lik su kullanımının %57-69’u hidroelektrik santralleri ve nükleer enerji santrallerindeki enerji üretimi için, %30-40’ı üretim sürecinde, %0.5-3’ü termal enerji üretiminde kullanılır.

İçme ve Kullanma (Evsel Kullanım)

Tatlı suyun evsel kullanım oranlarının dünya genelinde ortalaması %8-10’dur. Bu oran az gelişmiş ülkelerde %7, gelişmekte olan ülkelerde %10, gelişmiş ülkelerde ise %15’tir.
Kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı Türkiye’de 111 litre olup, dünya ortalaması 150 litredir.
Dünyada kişi başına su tüketimi ise yılda ortalama 800 m3 civarındadır.

img
img